Hakkımızda
KAHYA & KAHYA Avukatlık ve Danışmanlık

İzmir Barosu avukatları Av. Evrim KAHYA ve Av. Olga Deniz KAHYA tarafından kurulan KAHYA & KAHYA Avukatlık ve Danışmanlık; alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadrosuyla hukuki danışmanlık, aile hukuku, boşanma davaları, bilişim hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, icra ve iflas hukuku, idare hukuku, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, miras davaları, sağlık hukuku ve ticaret hukuku alanlarında hizmet vermektedir.

Ekibimiz

Av. Evrim KAHYA
İzmir Barosu Sicil No : 7478
evrim@kahyakahya.com

Av. Olga Deniz KAHYA
İzmir Barosu Sicil No : 8443
deniz@kahyakahya.com

Hizmetlerimiz
 • Hukuki Danışmanlık - Müvekkillerimize sunduğumuz ilk bilgilendirme görüşmelerinde; hukuki sorununuza ilişkin seri bir çözüm bularak, açılacak davanızda ya da danışmanlık almak istediğiniz konuda fikriniz olmasını sağlamakta ve nasıl bir yöntem izleyeceğiniz konusunda sizi bilgilendirmekteyiz...
  Detaylı bilgi!
 • İcra ve İflas Hukuku - İcra Teşkilatı, İcra Müdürlüklerinin İşlemleri, İtiraz ve Şikayet, İstihkak, İstirdat davası, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, Tebligat, Süreler, İcra Takibi, Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Haczi Kabil ve Kabil Olmayan Mallar, Takibin Kesinleşmesi, Sıra Cetveli, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama...
  Detaylı bilgi!
 • Aile ve Boşanma Hukuku - Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davaları, Evliliğin Butlanı, İddet, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Evlat Edinme, Soybağı, Aile Konutu Şerhi, Ailenin Korunması, Çocuk Mallarının Korunması, Babalık Davası, Tanıma davaları...
  Detaylı bilgi!
 • Ticaret Hukuku - Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Deniz Ticareti davaları, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku davaları...
  Detaylı bilgi!
 • Borçlar Hukuku - Borçlar Genel Hukuku, Borçlar Özel Hukuku, Sözleşmeler, Kusur Sorumluluğu, Kusursuz Sorumluluk, Maddi Manevi Tazminat davaları, Karayolları Trafik Kanunu İhtilafları, Faiz davaları...
  Detaylı bilgi!
 • İş Hukuku - İşçi, İşveren, Alt İşveren, Taşeron, Müteahhit, İşçi-İşyeri Devri, Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri, İşe İade davası, Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları, İş Şartlarında Ağırlaşma/Esaslı Değişiklik, Ücret, Hafta Tatili-Genel Tatil, Fazla Çalışma, Gece Çalışma, Yıllık Ücretli İzin, İş Sağlığı ve Güvenliği...
  Detaylı bilgi!
 • Ceza Hukuku - Ceza davaları, Suç ve Cezalar, Cezayı Etkileyen Haller, Suç Tasnifleri, Teşebbüs, İştirak, Tekerrür, İçtima, Taksir/Bilinçli Taksir, Kast ve Olası Kast...
  Detaylı bilgi!
 • Kişiler Hukuku - Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Gaiplik, Nüfus Hizmetleri, Gerçek Kişilik, Tüzel Kişilik, Dernek ve Vakıflar, Doğum ve Ölüm, Erginlik, Kazai Rüşt...
  Detaylı bilgi!
 • Miras Hukuku - Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Mansup Mirasçı, Saklı Pay, Tenkis, Muris Muvazaası, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları, Feragat, Iskat, Vasiyetname, Veraset İlamı, Tereke, Tasarruf Nisabı, Sağlar Arası İşlemler, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali davası...
  Detaylı bilgi!
 • İdare Hukuku - İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler...
  Detaylı bilgi!
 • Bilişim Hukuku - Siber Hukuk, Bilişim davaları, E-Mail, Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar ve cezaları, Web Siteleri ve Kapatılması, İnternette Hak ve Özgürlükler, Elektronik Ticaret, Davalarda Elektronik Verilerin Delil Olarak Kullanılması, Elektronik Sözleşmeler, Elektronik İmza, Hosting ve Domain uyuşmazlıkları ile alanadı davaları...
  Detaylı bilgi!
 • Mobbing Davaları - Mobbing, hukuki manada işyerinde çalışanın karşılaştığı her türlü taciz, rahatsız edici davranış ve sözlerle o kişiyi bezdirmek anlamına gelmektedir. Yani çalışanın gerek üstleri gerekse iş arkadaşları tarafından uygulanan her türlü bezdirici davranışlardır...
  Detaylı bilgi!
 • Gayrimenkul Hukuku - Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları...
  Detaylı bilgi!
İletişim
Adalet Mahallesi, 1593/1. Sk. No:30, B-Blok K:1 D:2, 35580 Bayraklı/İzmir


Aşağıdaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz...

Adalet Mahallesi, 1593/1. Sk. No:30, B-Blok K:1 D:2 35580 Bayraklı/İzmir
Tel : 0 850 455 15 05 / 0232 348 74 35 (pbx)
evrim@kahyakahya.com | deniz@kahyakahya.com

© 2018 KAHYA & KAHYA Avukatlık ve Danışmanlık
Web Tasarım - Z@ferSOFT