Miras Hukuku
Miras Hukuku

Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Mansup Mirasçı, Saklı Pay, Tenkis, Muris Muvazaası, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları, Feragat, Iskat, Vasiyetname, Veraset İlamı, Tereke, Tasarruf Nisabı, Sağlar Arası İşlemler, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve İptali davası...

0850 455 15 05


Uzman avukat kadromuz ile Miras Hukununa ait;

- Mirasçılık belgesinin (Veraset İlamının) alınması

- İzale-i şuyu davaları

- Terekede ihtiyati tedbirler

- Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

- Mirasçılık belgesinin iptali davaları

- Mirasta defter tutulması

- Vasiyetnamenin iptali davaları

- Mirasta iade davaları

- Miras sözleşmeleri

- Vasiyetname düzenlemeleri

- Taksim sözleşmeleri

alanlarında müvekkillerimize etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

Detaylı bilgi ve danışma için bizi arayabilirsiniz...

Adalet Mahallesi, 1593/1. Sk. No:30, B-Blok K:1 D:2 35580 Bayraklı/İzmir
Tel : 0 850 455 15 05 / 0232 348 74 35 (pbx)
evrim@kahyakahya.com | deniz@kahyakahya.com

© 2018 KAHYA & KAHYA Avukatlık ve Danışmanlık
Web Tasarım - Z@ferSOFT